Algemene voorwaarden

Laatst geupdate: April 2021


1. Ondernemingsgegevens

Naam: Tipper BV

Ondernemingsnummer: BE0765708892

Adres Zetel: Ouwegemsesteenweg 120 9750 Ouwegem

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap (BV)


2. Wie zijn wij?

 1. Tipper BV is gespecialiseerd in het schrijven van software. Onder de commerciële naam “Tiplo” biedt Tipper BV een platform aan om voornamelijk fooien (ook “transacties” genoemd) en reviews digitaal te ontvangen, verwerken en verdelen. “Tiplo” of “wij”. De technologie van Tiplo wordt ons “Platform” genoemd.
 2. Deze voorwaarden voor de Klanten moeten worden gelezen in samenhang met onze voorwaarden voor de Gasten en ons privacybeleid (samen de “Overeenkomst”). Door Tiplo te openen en te gebruiken, accepteert u en gaat u akkoord met de voorwaarden van deze overeenkomst. Als u de Overeenkomst niet begrijpt of er niet mee wil instemmen, dient u Tiplo niet te gebruiken.
 3. Deze overeenkomst houd enkel rekening met het Belgisch recht
 4. Van tijd tot tijd kunnen we aspecten van de Overeenkomst verfijnen of wijzigen, en eventuele herziene voorwaarden of beleidsregels zullen aan u ter beschikking worden gesteld op https://www.tiplo.be/nl/voorwaarden.
 5. Tiplo bouwt een SaaS (Software-As-A-Service) platform die zaken in staat stelt reviews, ratings en fooien te ontvangen en op te slaan.

3. Onze aanstelling als Handelspersoon

 1. Vanaf het moment dat u een account aanmaakt stelt u ons aan als tussenpersoon. Dit stelt ons in staat om fooien en andere informatie te verzamelen in uw plaats, dit alles volgens deze Overeenkomst.
 2. “Gasten” zijn personen die gebruik maken van Tiplo om fooi, reviews en andere informatie te geven aan onze Klanten. Wij faciliteren louter een relatie met onze Klanten en hun Gasten, wij hebben geen overeenkomst met deze Gasten.
 3. Tiplo treed enkel op als Handelspersoon voor u als Klant, dit betekent dus ook dat Tiplo geen agent is van de Gasten of van andere partijen.
 4. Door onze aanstelling als Handelspersoon heeft Tiplo de bevoegdheid om namens u fooien te verzamelen. Dit betekent dat u als Klant en niet wij, contractueel gebonden bent aan deze transacties.
 5. Wij zijn louter aansprakelijk voor het niet overmaken van fooien (na aftrekking van Betalinsvergoeding en Commissie) die toebehoren aan u als Klant. Verder stemt u ermee in dat wij niet voor andere zaken aansprakelijk zijn.
 6. Tiplo sluit niet uit dat u als Klant op aan deze manieren fooi kan ontvangen. U kan als Klant nog steeds rechtstreeks fooien bij u Klanten verzamelen.
 7. Tiplo biedt ook de mogelijkheid aan de Klant om e-mailadressen te verzamelen. Als Klant bent u zelf verantwoordelijk voor een correcte verwerking hiervan gezien de privacy-richtlijnen. Meer info hierover kan u vinden op: www.tiplo.be/privacy
 8. Als Klant bent u verantwoordelijk om correct om te gaan met andere gegevens en informatie die u van uw Gast kan ontvangen (dmv bv reviews.)
 9. Wij behouden steeds het recht om foto’s of logo’s van u als Klant op onze website te vermelding of in andere communicatie.

4. Wie verwerkt de betalingen?

Een Gast kan via Tiplo een fooi geven. Hierbij is Tiplo zelf niet de betalingsdienst. De betalingsdienst waar Tiplo mee samenwerkt is Stripe. Dit betekent dat Tiplo enkel als een tussenpersoon werkt tussen het ontvangen en doorgeven van deze betalingen.

Hierdoor zijn de voorwaarden van Stripe bepalend voor het verwerken van de betaling (https://stripe.com/payment-terms/legal).

Stripe verwerkt ook persoonsgegevens, hun privacybeleid kan je hier raadplegen (https://stripe.com/en-be/privacy).


5. Hoe moet je als Klant fooien verwerken?

 1. Bij elke transactie rekent Stripe ook een Betalingsvergoeding aan. Deze hangt af van de betalingsmethode en het bedrag. Meer info vindt u op: https://stripe.com/en-be/pricing
 2. Er wordt naast deze Betalingsvergoeding ook een bepaald bedrag afgehouden door Tiplo(“Commissie). De basis van de Commissie is het bedrag dat door de Gast wordt betaald vooraleer de Betalingsvergoedingen worden afgenomen. De Commissie hangt af van het pakket waar u als Klant voor kiest.
 3. Het bedrag van de fooi, exclusief de Betalingsvergoeding en de Commissie wordt overgezet op de Stripe-balans van de zaak. De zaak kan ten aller tijd ervoor kiezen deze balans te laten overschrijven op haar gerechtigde rekening.
 4. Tiplo heeft geen invloed op de snelheid van deze transacties. Het kan soms weken duren vooraleer u als zaak uw balans ontvangt.
 5. Tiplo ontvangt geen gelden die ze achteraf moeten verdelen. Hierdoor is Tiplo niet gebonden aan PSD2-richtlijnen.
 6. Zolang het Stripe account niet over bevestigde bankgegevens beschikt of niet geverifieerd is, zal Stripe geen betalingen kunnen doen. Dit betekend dat Tiplo nooit verantwoordelijk is voor mislukte betalingen van Stripe naar de gerechtigde rekening. Indien Stripe het account om eender welke reden niet aanvaard, zal Tiplo hier dus ook niet kunnen tussen komen.
 7. De fooi die ontvangen worden balans moeten geboekt worden op een aparte omzetrekening die vrijgesteld is van BTW. Deze bedragen moeten en mogen niet in de BTW-aangifte staan aangezien fooien vrij zijn van BTW.Wij raden aan om uw boekhouder te contacteren vanaf het moment dat u met Tiplo samenwerkt.
 8. Tiplo is fiscaal niet verantwoordelijk voor eventuele doorstortingen naar werknemers. Indien fooien doorgestort worden naar werknemers worden deze wettelijk gezien als loon. Wij raden dus ook af om fooien door te storten naar werknemers.
 9. Zorg ervoor dat de bediening in uw prijzen is inbegrepen. Zet gerust op uw kaart dat uw prijzen ‘inclusief btw en bediening zijn’. Hierdoor zal de fooi niet aan BTW onderworpen zijn (Btw-Handleiding, nr. 114, G.). Anders zal de fooi wel aan BTW onderworpen zijn.

Verder kan Tiplo ten aller tijden limieten zetten op de fooien


6. Duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst gaat in op de ingangsdatum en loopt door tot een van ons een kennisgeving indient om de Overeenkomst te beëindigen in overeenstemming met de voorwaarden.


7. Onze verplichtingen

Als aanbieder van Tiplo en als handelsagent zullen wij:

 1. U van een unieke QR-code voorzien en link naar de pagina’s die de Gasten kunnen zien.
 2. U toegang geven tot Tiplo met als doel ons te machtigen om transacties met Gasten af ​​te sluiten en namens u fooien te verzamelen. Hierbij kan u online registreren.
 3. (Optioneel) Gasten voorzien van een persoonlijke openingstekst die u als Klant kan aanpassen.
 4. (Optioneel) Gasten om feedback vragen via een persoonlijke tekst en via parameters die zelf in te stellen zijn als Klant.
 5. Gasten een reeks opties aanbieden met betrekking tot het bedrag aan fooi dat ze willen betalen.
 6. Met toestemming van de Gast, u in staat stellen om het e-mailadres van de Gast te ontvangen.
 7. Deze transacties innen namens u
 8. U een manier geven om toegang te krijgen tot gegevens die relevant zijn voor de u:
  • Bedragen van de fooi
  • Tijdstip van de fooi
  • Eventuele ratings
  • Eventuele reviews
  • Eventuele e-mailadressen
 9. We kunnen derde partijen (inclusief externe betalingsverwerkers) gebruiken in verband met de levering van onze diensten.
 10. U erkent dat we bepaalde functionaliteiten of features van Tiplo van tijd tot tijd kunnen wijzigen of stopzetten en we kunnen dit doen zonder voorafgaande kennisgeving

Tiplo is slechts aansprakelijk tot €500.


8. Uw verplichtingen

 1. Als Klant van Tiplo en als onze 'opdrachtgever' in de relatie met een handelsagent gaat u ermee akkoord dat u:
  • elke klacht of vraag van de Klant met betrekking tot fooien onmiddellijk af te handelen;
  • Geen misbruik maakt van de data die u in bezit heeft.
  • Geen andere bedrijven toegang geeft om uw Tiplo account te gebruiken.
  • Dat u als Klant voldoet aan alle nodige vergunningen.
  • Dat u als Klant uw Gasten correct inlicht rond het gebruik van Tiplo en duidelijk maakt dat dit enkel bedoeld is als fooigeld.

  Over het algemeen verwachten wij dat u zich als een goede huisvader gedraagt.

 2. U bevestigt ook dat u:
  • Het recht heeft om fooien te ontvangen en de administratieve verwerkingen hiervan kent.
  • Een geldige Belgische bankrekening hebt die op uw naam staat geregistreerd;
  • Wettelijk in staat bent om bindende contracten aan te gaan;
  • Tiplo alleen zal gebruiken voor het verzamelen van fooien die rechtstreeks door Klanten aan u zijn betaald;
  • Verantwoordelijk blijft voor het correct en punctueel rapporteren van fooien die aan u zijn betaald door Klanten via Tiplo als inkomsten vrijgesteld van btw aan uw relevante belastingdienst;
  • Ons informatie verstrekt heeft die juist en volledig is tijdens ons registratieproces.
 3. U garandeert ook dat uw Gasten:
  • Indien ze van Tiplo gebruik maken, dit doen met als doel fooi te geven. Tiplo kan voor geen enkel ander doeleinde gebruikt worden.
  • Hun doel is een fooi te geven en indien Tiplo er niet was ze deze fooi ook zouden geven (al dan niet via een andere betaalmethode).
  • Ze deze fooi vrijwillig geven.

Tiplo is louter een verwerker van e-mailadressen van Gasten. Als klant bent u zelf verantwoordelijk voor de doeleinden hiervan. Tiplo gebruikt deze data niet voor marketingdoeleinden.

Tiplo is niet aansprakelijk voor alle schade of verliezen die voortvloeien uit het niet naleven van deze verplichtingen.


9. Onze commissie en prijzen

Vanaf het moment dat u gebruik maakt van Tiplo gaat u akkoord met onze commissies en prijzen. Deze prijzen kunnen ten aller tijde wijzigen.

Met betrekking tot elke fooi, zullen we aftrekken:

 1. Onze Commissie (inclusief BTW)
 2. De kosten die onderhevig zijn aan het verwerken van betalingen (Betalingsvergoeding)

We kunnen u ook bepaalde installatiekosten in rekening brengen om Tiplo te gebruiken in overeenstemming met ons prijsschema.

Tiplo kan ook abonnementskosten in rekening brengen afhankelijk van uw gebruiksplan.

De prijzen die Tiplo hanteert zijn exclusief BTW en zijn te raadplegen via onze website www.tiplo.be


10. Privacy: wat gebeurt er met mijn gegevens?

Bij het aanmaken van een account verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om je te informeren over wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring die je kan vinden op onze website. Vragen over hoe Tiplo met jouw persoonsgegevens omgaat kun je richten aan andreas@tiplo.be

Indien je een account aanmaakt, gebruikt Tiplo jouw e-mailadres om je vergelijkbare producten en diensten aan te bieden per e-mail. Indien je niet langer nieuwsbrieven wilt ontvangen dan kan je te allen tijde uitschrijven of jouw voorkeuren wijzigingen. Dit kan via de link onderaan de e-mails of via onze Klantenservice. Meer informatie over e-mailmarketing en het gebruik van jouw persoonsgegevens bij onze overige marketing kanalen kun je richten aan andreas@tiplo.be


11. Beëindigen

U kunt het gebruik van Tiplo op elk moment beëindigen door een ondersteuningsverzoek in te dienen via simon@tiplo.be en ons te vragen uw account te verwijderen.

U kan ten alle tijden uw openstaand saldo terug overmaken naar uw rekening.

Beëindiging van deze overeenkomst heeft geen invloed op de opgebouwde rechten (inclusief ons recht op betaling of uw recht om fooien te ontvangen) op de datum van beëindiging.

Bij beëindiging moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van Tiplo. Elk voortgezet gebruik, toegang of poging tot gebruik of toegang door u van Tiplo zal elke kennisgeving door u ondoelmatig maken en vormt uw voortdurende instemming met deze Overeenkomst.


12. Omstandigheden buiten onze controle

We zullen ons best doen om een geweldige service te bieden. We zijn echter niet aansprakelijk voor het niet of te laat nakomen van onze verplichtingen (inclusief het niet betalen van verschuldigde bedragen) als gevolg van een oorzaak buiten onze redelijke controle. We houden u op de hoogte van eventuele vertragingen en oplossingen.


13. Voor wat is Tiplo aansprakelijk?

 1. Tiplo is slechts aansprakelijk voor door de klant geleden zaak- en/of letselschade indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van Tiplo, of indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Tiplo of diens medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Tiplo verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.
 2. Aansprakelijkheid van Tiplo voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.
 3. Tiplo is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door jou aan ons verstrekte onjuiste informatie en/of het verlies van jouw wachtwoord, en je vrijwaart Tiplo tegen eventuele aanspraken van derden.
 4. Tiplo is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij Tiplo of haar leveranciers, weersomstandigheden, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan Tiplo gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst.
 5. De aansprakelijkheidsregelingen in de voorgaande alinea’s gelden ook voor (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersonen van Tiplo. Zij kunnen hier een beroep op doen.
 6. Voor eventuele schade die het gevolg is van een fout bij de uitvoering van de betaling is Tiplo niet aansprakelijk.

14. Intellectueel eigendom

Onze website en diensten zijn door intellectuele eigendomsrechten beschermd. De rechten op bijvoorbeeld logo’s, software, teksten en beelden liggen bij Tiplo en/of bij degene van wie wij een licentie hebben gekregen. Het is niet toegestaan om delen van onze website/platform of diensten zonder onze uitdrukkelijke toestemming openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, anders dan voor persoonlijk gebruik.

We houden alle rechten op de www.tiplo.be domeinnamen in de context van het doel van ons Platform.

Elk gebruik van ons Platform op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze voorwaarden, kan een inbreuk vormen op onze rechten.


15. Overige bepalingen

 1. Op alle overeenkomsten tussen Tiplo en de klant, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen Tiplo en jou als klant voortvloeien, worden uitsluitend berecht door de rechtbank van Gent.
 3. Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst niet rechtsgeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen gewoon geldig. In dat geval komt in plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude zoveel als mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling.

We zijn hier om u te helpen

Contacteer ons